Viktige fordeler og ulemper med kredittkort

  82

  Kredittkort er blitt en populær betalingsmetode i Norge. Tall fra norske finansinstitusjoner viser at nærmere 1,1 millioner nordmenn eier sitt eget kort. I 2018 trakk vi betalingskortene våre for over 823 milliarder kroner, hvor kredittkort stod for en betydelig andel.

  En årsak til at kortene har blitt såpass populære kan spores tilbake til fordelsprogrammene. Det inkluderer blant annet:

  • Cashback (en prosentandel av kjøpesummen føres tilbake til kortet).
  • Bonuspoeng (gis på slike ting som flyreiser og mat).
  • Bedre beskyttelse mot svindel og tyveri når man handler på nett.
  • Innebygde forsikringer.

  Ikke alle kredittkort leveres med slike fordeler. Sjekk derfor tilbudet nøye på forhånd for å se hvilke regler som gjelder.

   

  Husk å betale tilbake innen tidsfristen

  Når du trekker kredittkortet i butikken vil det ikke legges til renter på beløpet umiddelbart. Kortene har noe som kalles for en rentefri nedbetalingstid, og den varierer oftest mellom 40-50 dager.

  Med andre ord kan ikke banken kreve renter av deg umiddelbart. Det gjelder kun hvis du har en saldo utestående på kortet som overgår den rentefrie perioden.

  Du kan enkelt se hvilken betalingsperiode som gjelder for hvert kredittkort ved å besøke kredittkortinfo.no. Der finner du en oversikt over alle fordeler og ulemper som følger med hvert kort.

  Hvis du lar kortsaldoen trekke over til neste måned kan du forvente å betale en relativt høy rente. Effektiv rente på kredittkort kan fort tippe 20%, så det gjelder å gjøre opp for seg i god tid.

  OBS: Hvis du tar ut kontanter fra kortet i minibank vil det legges til renter umiddelbart. Det samme gjelder hvis du overfører disponibelt beløp til egen brukskonto i nettbanken.

  Pass deg for kortgebyrene

  Til tross for at kortene har en rentefri nedbetaling er det viktig å huske at bankene også legger til andre gebyrer. 

  Noen kortutstedere krever for eksempel et årsgebyr. Gebyret er noe man ofte ser blant reisekort, og kan være på alt fra noen hundrelapper til mange tusen kroner.

  Et annet gebyr er det du betaler for å ta ut penger i minibank. Det er vanlig at bankene krever alt fra 3-5% av uttaksbeløpet i gebyr hvis du velger denne metoden.

  Til sist kan du måtte betale et valutavekslingsgebyr. Det blir først relevant hvis du betaler for kortet i utenlandsk valuta. Da trekkes det fra et ekstra gebyr på toppen av den gjeldende markedskursen.

  Slik fungerer cashback

  Mange kredittkort leveres i dag med det som kalles cashback. Her er det snakk om en fast prosentandel som tilbakeføres til deg som korteier ved månedsslutt.

  Som oftest er det snakk om faste avslag relatert til kjøp av drivstoff, dagligvarer og klær, enda det finnes unntak. 

  Mange korteiere velger å matche kortbruken sin med de kjøpene som gir høyest cashback. Spesielt Flyreiser, mat og drivstoff er populære cashback kategorier.

  Få kostnadsfri forsikring

  Du burde også undersøke hvorvidt kredittkortet tilbyr innebygget reiseforsikring, med de fordelene det medfører. For at forsikringen skal være gyldig må du betale minst 50 prosent av turkostnadene med kortet ditt.

  Noen kort gir deg i tillegg avbestillingsforsikring og forsikring ved bruk av leiebil. Vær obs på at kortselskapene ofte har restriksjoner på hvor mange personer som dekkes av de ulike forsikringene. 

  Det er for eksempel ikke vanlig at reiseforsikringen dekker mer enn 5 familiemedlemmer av gangen. For at forsikringen skal være gyldig må også turkostnadene til de andre familiemedlemmene dekkes med kortet.

  Andre fordeler du bør kjenne til

  Som korteier drar du nytte av ekstra beskyttelse mot svindel og tyveri. Det inkluderer tvister som oppstår ved varekjøp på nett og uautoriserte kortuttak.

  Grunnen til dette er at banken står ansvarlig for kjøpet inntil produktet eller tjenesten er levert. Hvis det oppstår en tvist med selgeren uten at dere kommer til enighet, vil du kunne rette kravet mot banken.

  En annen viktig fordel er muligheten til å bygge kredittverdighet over tid. Hvis du betaler tilbake pengene som avtalt over en viss periode vil banken etter hvert kunne se et mønster som vitner om god betalingsevne. 

  Ikke tøm kortet hver måned

  Tømmer du kredittkortets saldo hver måned vitner det om mangel på alternative finansieringskilder. Det tolkes av bankene som et tegn på økt risiko for mislighold og bør derfor unngås. 

  Rent ideelt bør du ikke belaste kortet for mer enn 15% av den tilgjengelige saldoen hver måned.