I Norge er vi helligere enn paven og gir nå i 12 time beskjed om at vi ikke kommer til å arrangere håndball EM for kvinner og overlater hele ansvaret for dette til Danmark.

Det er norske helsemyndigheters vurderinger, samt politiske myndigheters klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM for kvinner i desember.

Les: Pep Guardiola gjør som lovet

Det har de siste dagene vært hektisk møtevirksomhet mellom Det europeiske håndballforbundet (EHF), Norges Håndballforbund (NHF) og Dansk Håndballforbund (DHF), med mål om å finne en alternativ måte å gjennomføre mesterskapet på. Partene jobber nå i fellesskap for at Danmark blir vertskap for hele turneringen, så sant det lar seg gjøre praktisk og økonomisk.

– Vi er takknemlig for samarbeidsånden og den felles forståelsen vi har møtt blant våre medarrangører fra EHF og DHF. Samtidig er det selvsagt med tungt hjerte at vi må erkjenne at det denne gangen ikke ble mulig å arrangere mesterskap på hjemmebane for Norges del. Vi hadde gledet oss veldig, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio i en pressemelding.

Les: AC/DC er tilbake!

Norges Håndballforbund har i hele høst vært i jevnlig dialog med både Kulturdepartementet, regjeringen og helsemyndighetene – lokalt så vel som nasjonalt.

– Vi har snudd hver stein i håp om å få til mesterskap i Norge. Nå er tida kommet for å akseptere at det ikke lar seg gjøre, med de retningslinjene som gjelder her hjemme. Det respekterer vi. Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne, sier Lio videre.

– Norges Håndballforbund retter seg etter hva nasjonale og lokale myndigheter bestemmer. Det lot seg ikke gjøre å arrangere EM på hjemmebane. Nå arbeider vi sammen for å få til en god løsning med Danmark som enearrangør, og vi retter heller blikket mot de mulighetene som ligger i en slik gjennomføring. Vi vil selvsagt følge de retningslinjer som gjelder i denne sammenhengen også – både de som settes av våre myndigheter, av EHF og av Danmark, sier Lio, og fortsetter:

– Det er krevende dager for tida. Verden står midt i en pandemi. Men vi vil de neste dagene gjøre det samme som vi har gjort de siste månedene: lete etter forsvarlige løsninger dag for dag. Målet er at de aktiviteter som kan la seg gjennomføre på forsvarlig vis, skal gjennomføres. Vi håper at et EM i Danmark blir en slik aktivitet, sier Lio.