Slik står Brunson og Shahbazyen til hverandre foran storkampen

8