Med borstning av spelarnas kläder och skor stoppas mikroplaster från fotbollsplanen. Det visar resultatet från ett forskningsprojekt som pågått under ett år vid Bergaviks IP.

– Det är positivt, och oerhört intressant, säger Sara Gripstrand.

Sara Gripstrand är strateg för ekologisk hållbarhet på Kalmar kommun. Om några veckor ska projektet redovisas. Några mätningar återstår. På hennes arbetsrum står en blå plastsäck med granulat från de arbetsfordon som varit inne på fotbollsplanen.

Under året samlades 52,3 kilo upp från konstgräsplanen i Bergavik. Drygt hälften, eller 27,7 kilo kom från spelarnas kläder och skor, resten kom från fordon eller följde med vattnet ut.

– Om man bygger rätt och om personalen borstar av fordon och spelarna borstar av kläder och skor blir det oerhört liten spridning av mikroplaster. Det behövs ett ändrat beteende, men inte särskilt stort.

Även om man inte bygger nytt kan man minska utsläppen avsevärt, menar Sara Gripstrand.

– Men det kan aldrig bli noll, man kommer aldrig att få alla spelare att alltid borsta av sig.

Små svarta plastbitar dråsade ner när tjejerna i IFK Kalmars F 04 borstade av kläder och skor efter en träning på Bergaviks IP:s konstgräsplan.
Mätningen visar att det dels sprids betydligt mindre volymer plast från konstgränsplaner är tidigare antagits, dels att det finns enkla åtgärder för att hindra det mesta av spridningen.

– Intresset är jättestort, vi har redan haft studiebesök, både nationella och internationella. Projektet har gjort skillnad.

När den nya konstgräsplanen på Bergaviks IP var klar förra hösten startades en vetenskaplig studie. Syftet var att undersöka om de planer som byggs enligt Fotbollförbundets rekommendationer säkerställer att gummigranulaten stannar där de ska vara istället, på planen, istället för att komma ut i naturen.

Les: Padel är fantastisk: Hög intensitet och fart

Under planen finns en matta som gör vattenrinningen mer kontrollerbar. Smältvatten och regnvatten går till en provtagningsbrunn, tesil kallar Sara den, och vidare till en samlingsbrunn med partikelfilter. Plogad snö läggs upp in kanterna vilket gör att granulaten stannar på plastmattan.

– Det är väldigt viktigt att snön inte får lämna området.

Granulaten görs av gamla däck.
Fordon som kör på planen borstats med tryckluft för att granulaten ska åka av.

Det uppsamlade materialen från granulatfällor, spelare, fordon och vatten har mätts under hela perioden

– En slutsats är att det måste finnas fler bänkar för spelarna efter matcherna, så de slipper köa för att borsta av skor och kläder, säger Sara.

Resultatet ska redovisas vid ett seminarium 25 oktober med bland andra Svenska fotbollförbundet. Sara Gripstrand och Per-Ola Johansson, chef verksamhetsområde Idrott, bad och friluftsliv, Kalmar kommun, berättar om hur planen är byggd och hur den underhålls, och Fredrick Regnell projektledare, Ecoloop berättar om projektupplägget, genomförande, provtagning och resultat.

Den typ av granulat som används är så små att de räknas som mikroplast när det sprids till miljön, Granulat innebär miljörisker dels för att mikroplaster inte bryts ner naturligt, dels genom att de kan innehålla olika farliga ämnen.

Fakta:

  • Från spelare: 27,7 kilo
  • Från driftsfordon: 9 kilo
  • Från dagvattenbrunnar och ytvatten; 15,5 kilo
  • I samlingsbrunn ut från området: 100 gram