Hvis du noen gang har lurt på hva de BH-lignende plaggene som fotballspillere løper rundt i er for noe, kan du lese videre her og få svaret.

Du har sannsynligvis sett det når spillere trener, varmer opp før en kamp eller skal bytte eller ta på seg drakta. Det ser ut som de profesjonelle fotballspillerne løper rundt med det som mest av alt ser ut som en sports-BH. Forklaringen er imidlertid noe annerledes. Svaret er selvfølgelig at mannlige spillere ikke bruker sports-BH, selv om det de har på overkroppen til forveksling ligner en sports-BH. Det det er snakk om er vester som er designet for å holde på spillernes GPS-trackere. Vestene er nødt til å sitte helt inntil kroppen på spillerne for å kunne registrere ulike data som klubbene kan måle på best mulig måte. 

Fremtidens sport er avhengig av statistikk og analyse

Statistikk og analyse har etterhvert blitt en særdeles viktig del av all sport, og det er konstant etterspørsel etter folk som har en utdannelse innenfor dette feltet. Hvis du er interessert i både sport og fag som matematikk, statistikk, fysikk, teknologi og andre relevante emner, finnes det med andre ord gode muligheter for en spennende karriere. Det hele starter i skolen, og på Inspio kan du få hjelp til å stå bedre rustet til eksamener og gjøre lekser på videregående. På den måten kan du komme et stort skritt nærmere drømmejobben din!

Innsamling av data er verdifullt 

Ved hjelp av disse  «sports-BHene» er det mulig å samle inn data om hjertefrekvens, hvor langt de har løpt, hastighet osv. Alt dette er selvfølgelig verdifull informasjon for trenere og resten av trenerteamet, den medisinske staben, fysioterapeuter og alle andre som er interesserte i analyser av spillernes innsats og helse. 

Men det er ikke bare her informasjonen fra GPS-trackeren er nyttig. I nyere tid har fotball blitt stadig mer påvirket av data, og data spiller en langt viktigere rolle i klubbens jakt etter nye spillere og forskning. Derfor kan det spille en enorm rolle at man nå kan individualisere spillernes ytelsesdata og fysiske tilstand i mye større grad. Du kan f.eks. se hvor raskt en spiller akselererer og hvor mye press dette legger på spillerens muskler. Det er dermed mulig å se hvor spillerne var, hvor de er nå og hvor de er på vei i sin utvikling både når det gjelder spill og deres fysiske prosesser. Det er dermed mulig ikke bare å avklare noen veldig simple data, men samtidig også å bruke denne informasjonen i et mer generelt overordnet bilde. Klubbene kan følge spillerne i en daglig, ukentlig eller månedlig utvikling og dermed skape et sterkere grunnlag for både speiding etter nye spillere og utvikling av egne spillere. 

Det er med andre ord en veldig logisk forklaring på hvorfor profesjonelle fotballspillere løper rundt i det mange feiltolker som en sports-BH.