Brann fortsatt i gul sone

(c) Bilde: Brann
Top Article ad

Det kan se ut som om Brann er i ferd med å legge bak seg gamle synder og igjen nærme seg en god og stabil drift.  Brann-konsernet hadde et overskudd på tre millioner kroner første halvår og rapporterer fortsatt i gul sone, fortsetter de å styrke egenkapitalen vil klubben trolig rapportere i grønn sone i løpet av et års tid. 

I dag ble tallene for første halvår 2018 lagt frem for samtlige klubber i de to øverste divisjonene, og Branns økonomiske situasjon er ytterlige forbedret fra sist.

Les på F7: Ny norsk strømmetjeneste

Overskuddet på cirka tre millioner kroner første halvår er tilsvarende som i fjor. Da er Fjordkraft-prosjektet ikke inkludert. Det bidrar som planlagt med et regnskapsmessig overskudd på cirka 11,5 millioner kroner i første halvår.

– Dette investeres i den nye tribunen, men vil gi en god forbedring av egenkapitalen i klubben, påpeker daglig leder Vibeke Johannesen.

Halvårsresultatet viser et driftsresultat på nivå med rapportert halvårsresultat i fjor, det vil si bedre enn budsjett på grunn av høyere tabellplassering enn til sommeren 2017.

  • Omsetning er på samme nivå som i fjor.
    Billettinntektene er noe ned på grunn av mindre kapasitet og færre hjemmekamper.
    Mediepengene gikk noe opp på grunn av bedre tabellplassering.
    Gevinst ved salg av spillere gikk noe opp.
    Det er noe høyere kostnader relatert til A-laget.

Tallene betyr altså at Brann rapporterer i gul sone for fjerde gang på rad. Før dette var klubben i kategori I (rød) og underlagt en NFF-styrt handlingsplan. Johannesen er tilfreds, selv om Brann fortsatt må drive meget stram kostnadskontroll og jobbe videre med tiltak som skal øke inntektene.

Les: Arsene Wenger på vei til Liverpools motstander i Champions League

– Gjennom positive økonomiske resultater er målet vårt å bygge en buffer som gir klubben et større handlingsrom enn det vi historisk sett har hatt. Finansierings- og likviditetsmessig er situasjonen stram, men under kontroll, og det er på disse områdene vi har mest å hente med tanke på å oppnå en forbedret score hos NFF, sier den daglige lederen.

Brann-konsernet har budsjettert med et beskjedent overskudd ved årsslutt, og er per i dag i rute til å levere dette. Hvor stort overskuddet blir avhenger først og fremst av tabellplasseringen.

Bakgrunn – Finansielt oppfølgingssystem (FOS):

• Som et av lisenskriteriene til NFF klassifiseres klubbenes finansielle situasjon i kategori I (rød), II (gul) eller III (grønn). Dette gjøres to ganger i året, ved regnskapsavslutning 30. juni og 31. desember.

• Systemet er basert på beregning av nøkkeltall med bakgrunn i innrapporterte regnskapstall. Nivået på nøkkeltallene gir igjen en poengsum, hvor totalsummen må overstige 65 poeng for å være i kategori II og 130 poeng for å være i kategori III.

• Siden innføringen av FOS versjon 2 har Brann blitt klassifisert syv ganger. Klubben har vært i kategori I (rød sone) ved tre rapporteringer og i kategori II (gul sone) ved fire rapporteringer.